Hellebust International Consultant

  • Yter støtte innenfor spørsmål relatert til skatt, kjøp og salg av eiendom som befinner seg i Brasil,

  • Rådgivning angående selvangivelse til de brasilianske skattemyndighetene, arverett, samt forbruksloven i Brasil.

Informasjon om dokumenter som kommer til anvendelse, eller som skal brukes i Brasil er beskrevet nærmere på denne nettsiden.

Jeg står også til disposisjon for å bistå kunder med eventuelt andre utfordringer der brasiliansk lov anvendes.

Bakgrunn

Jeg er født i Brasil, hvorfra jeg også har min utdannelse som advokat. Jeg har praktisert som advokat i São Paulo i 10 år. I tillegg til min status som brasiliansk advokat i Norge, opprettholder jeg min brasilianske advokatbevilgning.

I Brasil har jeg vært praktikant ved Statsadvokatens kontor. Etterpå arbeidet jeg for flere store og mellomstore selskaper innenfor den brasilianske bilindustrien. I denne perioden jeg tilegnet meg erfaring fra flere forskjellig jussområder. 

God planlegging og håndtering av juridiske spørsmål på et tidlig tidspunkt var helt avgjørende for suksess innen flere prosjekter i Brasil. Det er en del av min filosofi som profesjonell her i Norge også.

I 1999 flyttet jeg til Norge. I 2002 fikk jeg tillatelse til å drive med rettshjelpvirksomhet her. Ved denne tillatelsen har jeg rett til å bruke min brasilianske tittel: ”advogada” i Norge. I 2003 startet jeg min egen virksomhet.

Jeg snakker og skriver norsk, engelsk, italiensk og spansk, og er flytende på portugisisk.

Målet mitt er å yte rettshjelp til norske selskaper eller enkelte personer for forhold som angår Brasil, og der brasiliansk lov anvendes. Dersom brasilianske lov skal brukes i en sak i Norge kan jeg fungere som advokat i denne saken.

Jeg bor i Sandnes, i Rogaland, men aktiviteten er landsdekkende via moderne kommunikasjonshjelpemidler.

Utdannelse

Master i Sammfunnsikkerhet, UiS, juni 2008.

Bachelor Jus, FMU, São Paulo, Brasil, desember 1989.

Kontakter i Brasil, oppdatering og etikk

Jeg har kontakt med brasilianske advokater som har spesialisert seg på forskjellige jussområder. Det gjør at jeg kan hjelpe dem med å få gode innspill raskt, på spørsmål som krever mer dybdestudie for å besvares.

Ved tillatelsen som ble gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet her i Norge, og Ordem dos Advogados do Brasil i Brasil, opptrer jeg innenfor de etiske rammer gitt av disse institusjonene. 

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet i Norge krever også at jeg holder meg oppdatert gjennom kurs som tilbys for å opprettholde bevilgningen. 

Spørsmål knyttet til den norske lovgivningen

Jeg kan ikke erstatte en norsk advokat. Dersom de har spørsmål som gjelder norsk lov og rett, må de hevende dem til deres norske advokat, og høre hva han/hun mener om problemstillingen din.

Det er helt greit for min del å samarbeide med din norske advokat. Jeg står til disposisjon for å bidra til en best mulig og konstruktiv løsning, slik at dine interesser blir ivaretatt på en profesjonell måte i begge land.