Tjenester

Oppdragsbekreftelse, priser, forsikring og klageadgang

Tjenestene mine er i hovedsak basert på fastpris for mindre omfattende oppdrag, og timebasert på mer omfattende oppdrag. Oppdraget og dets betingelser skal beskrives og aksepteres ved at kunden signerer og returnerer en skriftlig oppdragsbekreftelse. Oppdragets status vil fortløpende bli meddelt kunden.

Prisene som er anvendt er innenfor rammen gitt i Norge for rettshjelpervirksomhet. Når oppdraget er fullført gjelder de norske reglene i forbindelse med forsikring og klageadgang.

Dokumenter som skal brukes i Brasil

Alle utenlandske dokumenter som skal brukes av offentlige institusjoner i Brasil, må oversettes av en statsautorisert translatør. Det finnes statsautoriserte translatører i Brasil.

Den Norske Ambassaden i Brasília, den Brasilianske Ambassaden i Oslo og Handelsregisteret i Delstaten São Paulo (JUCESP) kan også gi informasjon om hvem som har tillatelse/lisens til å oversette fra norsk til portugisisk i Brasil, slik at dokumentet er gyldig ved en brasiliansk domstol eller institusjon.

Tjenester for RTR Eiendom kunder

RTR Eiendom er et selskap som selger leiligheter i Brasil. Flere nordmenn og selskap kjøper seg nå en eller flere leiligheter i Brasil. Dette er ikke bare en god investering, men også en mulighet til å ha et bosted i et solrikt og vennlig land.

Gjennom mitt arbeid med juridisk bistand for RTR Eiendom AS i Oslo, ble det oppdaget et behov for også å tilby juridisk rådgivning for privatpersoner og selskaper som er RTRs kunder.

Det ble derfor signert en avtale mellom RTR og meg for dette formålet. Jeg kan hjelpe RTRs kunder med følgende:

  • skattespørsmål i Brasil
  • vurdering av dokumenter og kontrakter for tredje part i Brasil (ikke RTR), som er nødvendig for en som vil bosette seg i Brasil
  • rådgivning for selvangivelse til Brasil for nordmenn som har kjøpt eiendom i Brasil
  • arverett i Brasil
  • forbruksrett i Brasil
  • rådgivning for oppholdstillatelse i Brasil.